13. prosince se tržnicí rozléhaly vánoční koledy. Zpívali „malí i velcí“ – děti ze ZUŠ Štětí a dámy z Dobro-volně.

Děkuji všem za milou atmosféru, děkuji kolegům nájemníkům za shovívavost, děkuji dětem za krásný zpěv, děkuji paní učitelce a vedení naší umělecké školy za jejich krásnou práci, děkuji našim dámám za odvahu a nadšení, děkuji dobrovolnici Martince za originální brože, které nám vyrobila, děkuji všem, kdo jste nám donesli cukroví a děkuji našemu andělovi Markétě, která s tímto nápadem přišla. Je skvělé si společně zazpívat, jistě to nebylo naposledy 😁

Za spolek Věra Andrtová

Video reportáž zde: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.litomericko24.cz%2F2022%2F12%2F27%2Fsteti-vanocni-zpivanky-propojily-zus-a-dobrovolne%2F%3Ffbclid%3DIwAR05PNSFB9w7nkYQnrUcfzTdRNOafWUMO17Dqo2W5UJ0wUzQpfwO21TsDSM&h=AT3WN-iYfMUYQwP6uIdHlAf3UkL8Ozl5fnpXvq5wFQxua7Dbs1hXT8Wuhy_UiqmsaeKh-e5XK3Qkn0R5amCNtLbVSYSLA93Lq2hhX2zWYxIS-JcxknbYUSpMH8R1AqsB5Q&__tn__=H-R&c[0]=AT2Y9p0eDYr_NaDqhHJtFENT0HJU7KmzlUuYi_Wb8Ygv7v4oB5659omCsc-IFpLX3GupChncxGpxybc79wBzG5LLd24zMr9sgYwp0KeuIhMgnAFEhKIq9Ute50ehuaeHPAayTeLq5Tq2lKt51AaeS5DgiGuiXmbg_WKV98N-Bi7w6XLMJW3vq-Gg5VL6kvbTBlNIjtitvHWVenuFBZntJDxMiRAS8S1VkZNIfw