Naši a firemní dobrovolníci z MONDI nám pomáhají každoročně udržovat a rozvíjet „Sousedskou zahradu u Domu s chráněnými byty ve Štětí“, kterou jsme založili v roce 2018 za finanční podpory Města Štětí, Mondi Štětí a Nadace Via. 

Pro nájemníky domu jsme vybudovali vyvýšené záhony, tak aby mohl zahradničit opravdu každý, třeba i osoba s pohybovým omezením. Postupně jsme vytvářeli též záhonky pro pěstování drobného ovoce a zeleniny. Pro lepší podmínky života našich důležitých hmyzích kamarádů jsme založili květnatou louku a doplnili ji o prvky jako je hmyzí hotel, pítka, kompostéry apod. Letos jsme vysázeli 16 ovocných zakrslých a sloupovitých stromků. 

S přibýváním prvků a rostlin v zahradě narůstá také potřeba o jejich péči. Milým překvapením pro nás bylo, že v rámci letošní podzimní údržby zapojili dobrovolníci z Mondi do zahradnických prací navíc profesionální a technicky vybavenou firmu M2C. Děkujeme všem dobrovolníkům a našim dobromyslitelům, jelikož se nyní společně těšíme z plodů dobra, které jsme kdysi vysadili a o něž se s úctou staráme.

Firemní dobrovolníci z MONDI nám pomáhají každoročně udržovat a rozvíjet „Sousedskou zahradu u Domu s chráněnými byty ve Štětí“

Za spolek Dobro-volně z.s.
Věra Andrtová