Projekt podpořen

Active citizens fund

Aktivně proti digitálnímu vyloučení

 

Pomáháme především seniorům, kteří jsou v naší společnosti ohroženou skupinou obyvatel, neboť jsou často od svého okolí izolováni. Realizací tohoto projektu došlo k proškolení členů spolku, zaměstnanců, dobrovolníků a seniorů v používání digitálních nástrojů pro online komunikaci tak, aby se jednak utužily stávající a zároveň navázaly nové vztahy. Školení postupně absolvovalo přes 30 osob.

V prosinci jsme uspořádali pro naše dobrovolníky a členky pobočného spolku Svazu tělesně postižených MO Štětí školení na téma „Týmová spolupráce“, kde jsme se navzájem lépe poznali a dle temperamentu a měkkých dovedností si definovali role pro nadcházející spolupráci.

V měsíci únoru a březnu jsme se zapojili do projektu České spořitelny pod názvem „Abeceda vzdělávání v digitálních technologiích“. Kurz úspěšně absolvovalo dvanáct osob. Česká spořitelna zajistila lektora a my propagaci, technické zázemí a vybavení. Po každém setkání jsme účastníkům poslali tematicky související odkazy a shrnutí z daného setkání. Pro veliký úspěch a zájem jsme kurz opakovali pro čtyři osoby v následujícím měsíci dubnu.

Během dubna probíhala individuální konzultace účastníků. Někteří se potřebovali doptat na další informace i ohledně sociálních sítí a na nastavení mobilního telefonu. Dle poptávky návštěvníků komunitního centra Dobromysl jsme je připravovali na školení v programu Word, které proběhlo v květnu pro pět účastníků.

V rámci projektu jsme zaškolili i dva dobrovolníky v digitálním programu Canva, v němž zpracováváme plakáty, a to nejen pro náš spolek, ale i pro další místní neziskové organizace – Svaz tělesně postižených MO Štětí a Klub českých turistů Štětí.

Celý projekt a mnoho dalšího sledují i senioři z denního stacionáře ve Štětí, jelikož jsme jim poskytli do užívání notebook. Následně jsme jim pomohli založit a naučili též spravovat facebookovou skupinu, kam sdílíme nejen naše aktivity, ale i fotografie z akcí a tematické příspěvky z místního dění.

Tento web vznikl a provozujeme díky tomuto projektu podpořenému Nadací OSF v programu „Active citizens fund“.

Za spolek Dobro-volně

Věra Andrtová

 

 

„Projekt podpořila Nadace OSF  v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“ 

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”

Actively against digital exclusion

We help seniors and vulnerable groups. Due to the pandemic, we have had to cancel most volunteer activities. Personal visits are also greatly reduced due to safety concerns. As a result, we lost up to 40 volunteers. To strengthen existing and build new relationships, we will train employees, volunteers and vulnerable in the use of digital tools for online communication. We currently aim to organise training for 30 people. The creation of the website would improve and expand the transfer of information about the association’s projects and simplify the registration process of new volunteers.