Program podpořen

Active citizens fund

Aktivně proti digitálnímu vyloučení

Pomáháme především seniorům, kteří ale patří do ohrožených skupin a často izolováni. Pro utužení stávajících a navázání nových vztahů proškolíme členy, zaměstnance, dobrovolníky a seniory v používání digitální nástrojů pro online komunikaci. Školení uspořádáme pro 30 osob.

Založením webových stránek zpřehledňujeme a více šíříme informace o projektech spolku. Webové stránky také zjednodušují registraci nových dobrovolníků. Projekt trvá od 1. září 2021 do 31. srpna 2022.

V měsíci únoru a březnu jsme se zapojili do projektu České spořitelny pod názvem „Abeceda vzdělávání v digitálních technologiích“. Kurz úspěšně absolvovalo deset osob. Česká spořitelna zajistila lektora a my propagaci, technické zázemí a vybavení. Po každém setkání jsme účastníků poslali tematicky související odkazy a shrnutí z daného setkání. Pro veliký úspěch a zájem budeme kurz opakovat i v následujících měsících.

Během dubna probíhala individuální konzultace účastníků. Někteří se potřebovali doptat na další informace i ohledně sociálních sítí a na nastavení telefonu. Dle poptávky návštěvníků komunitního centra Dobromysl jsme připravovali na školení v programu Word, které probíhalo v květnu.

 

„Projekt podpořila Nadace OSF  v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“ 

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”

Active Citizens Fund