Bydlím a důstojně žijuv Ústeckém kraji

Dne 1.1.2023 startuje projekt Bydlím a důstojně žiju v Ústeckém kraji
(CZ.03.02.01/00/22_007/0000223).

Projekt je zaměřen na bezdomovectví v Ústeckém kraji s důrazem na Ústí nad Labem a Štětí.

Jeho cílem je podpora osob bez domova a osob ztrátou bydlení bezprostředně ohrožených. Vybraným jedincům bude nabídnuto vhodné bydlení, a po zabydlení jim bude poskytována komplexní a intenzivní podpora tak dlouho, jak bude potřeba pro získání dovedností, které jsou pro udržení bydlení nezbytné.

Patří sem zejména dodržování podmínek nájemní smlouvy, placení nájemného, péče o byt i jeho vybavení. Po intervenci našich pracovníků si dokáží zajistit potřebné nákupy, uvařit základní jídlo, vyprat, obstarat léky či hygienické potřeby a naučí se navazovat zdravé sousedské vztahy.

Po stabilizaci v bydlení pak u nich bude důraz kladen na rozvoj dovedností v oblasti finanční gramotnosti, pracovních dovedností, zajistí si zvýšení příjmu pomocí veřejné služby nebo nalezením brigády či zaměstnání. V neposlední řadě bude posílena jejich dovednost udržovat si kvalitní mezilidské vztahy, znovuobnoví se kontakty s rodinou, přáteli. Pro vzájemnou podporu se mohou účastníci projektu setkávat i v rámci svépomocných skupin. Veškerá podpora a pomoc účastníkům projektu se bude odehrávat při dodržení principů Housing First.