🎄Děkujeme za krásnou akci „Slavnostní rozsvícení stromečku“! Návštěvníci vytvořili příjemnou atmosféru, prezentace místních organizací byla úžasná, dobroty vynikající a nechyběly ani lahodné svařáky a další výtečné nápoje.

😍Děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím všech věkových kategorií za jejich součinnost a za to, že i my jsme mohli představit naši oblíbenou aktivitu „háčkování“. Jste skvělí!