Možná to není náhoda, že o první advent, kdy uctíváme památku proroků, jsme se zúčastnili velmi obohacujícího víkendového školení realizovaného spolkem INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Nejspíš to věští hodnotnější vztahy v naší komunitě 😍❄️

Děkujeme svým dobrovolnicím, které se i v tomto předvánočním období mají chuť vzdělávat, posílit si své dovednosti, získat nové zkušenosti a dozvědět se podrobnější informace na témata:

●zdokonal se jako vedoucí

●jak pracovat se skupinovou dynamikou

●jak zvládat konfliktní situace

●inkluze v rámci skupiny a komunikace