Tak zní motto jedné výjimečné ženy – ředitelky plzeňského mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem paní Vlasty Faiferlíkové https://www.totemplzen.cz/.

I my jsme sáhli rukou k nebi a přitáhli si k sobě tohoto anděla, který nás vezme pod křídla. Paní ředitelka má bohaté a dlouholeté zkušenosti ve vedení komunitních center, v oblasti dobrovolnictví, propojování lidi napříč generacemi apod. Velmi si ceníme tohoto partnerství, které jsme dnes stvrdili svými podpisy.

Spolupráce s Totemem pro dobrovolníky ze Štětska znamená:

– naše dobrovolnictví je akreditované ministerstvem vnitra

– dobrovolníci jsou pojištěni

– můžeme se inspirovat, sdílet a přebírat zkušenosti z atraktivních projektů a zajímavých aktivit Totemu

– naši dobrovolníci mohou komunikovat s dobrovolníky z jiného kraje

– zúčastní se návštěv, stáží a konferencí v Plzni, které pořádá partnerská organizace Totem, z. s., a že to stojí za to! Totem provozuje hned tři místa – budovy, které slouží k setkávání osob. První návštěvu plánujeme na 18. března