V dnešní době je velkým trendem vytvářet kontakty s lidmi přes sociální sítě, ale neustálé surfování po internetu nás zároveň ochuzuje o čas strávený s přáteli a sousedy okolo nás. Jenže právě především osobními setkáváními vztahy utužujeme a prohlubujeme.

V příštím roce budeme v komunitním centru Dobro-mysl pomáhat lidem v boji proti osamělosti, izolaci, depresím a obavám z budoucnosti. Víme, kdo zná proti těmto nežádoucím pocitům „tajemný zázračný nástroj“. V plzeňském Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem zapojují již desátým rokem osoby, kterým pomalu ubývá fyzických sil, do programu SOUSEDÉ plus®. Obdobný program nám ve štětských podmínkách pomůže zavést přímo paní ředitelka Vlasta Faiferlíková. Po úvodním zaškolení budeme pravidelně navštěvovat centrum Totem, kde nám předají své dosavadní zkušenosti a zároveň poznáme jednotlivé účastníky z programu SOUSEDÉ plus®.

Tento dobrovolnický projekt je postaven na principu sousedské výpomoci a sounáležitosti seniorů, kde si lidé vzájemně pomáhají. Cílem je zvýšit kvalitu života ve stáří, kdy lidem pomalu ubývá fyzických sil, a člověk se postupně stává závislý na svém okolí – na své rodině nebo odborných institucích. SOUSEDÉ plus® chtějí v té chvíli co nejvíce prodloužit dobu, aby člověk mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Lidé zapojení do projektu, a nemusí se vždy jednat jen o seniory, vytvářejí tzv. komunitní kluby. Tyto skupiny přispívají k udržení aktivity a samostatnosti zapojených členů. Každý člen klubu nabídne oblast, činnost, kde může být někomu jinému nápomocný a na druhou stranu pojmenuje oblast, ve které by potřeboval sám pomoci. Hodiny odvedené pomoci jinému člověku se zaznamenávají na časové konto, kde se střádají, a tyto nastřádané hodiny využije senior pro svoji potřebu. Příkladem pomoci může být: úklid v domácnosti, při pracích v zahradě, při opatrování zvířat, při komunikaci, při návštěvě úřadu, s nákupy, pomoc při cestování apod. Tento projekt ve výsledku pomáhá proti pocitům osamělosti, izolace, proti depresím a obavám z budoucnosti, přináší seniorům šanci nebýt závislými, najít si přátele a podporuje je k novým impulsům a nápadům pro volný čas.

Projekt SOUSEDÉ plus® přineslo do České republiky v září roku 2012 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. ve spolupráci s rakouským partnerem Dachverband ZeitBank55+ a německým partnerem SPES e.V. Tehdy ještě nesl název Zeitbank55+ stejně jako jeho rakouský vzor.
Od roku 2017 se projekt SOUSEDÉ plus® stal součástí většího projektu zacíleného na různorodou aktivizaci seniorů v celé České republice (PODPORA A ZAPOJOVÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI ČR DO AKTIVNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA – cílená cesta k rozvoji duševních a fyzických sil seniorů a udržení kvality života ve starším věku).

Nyní se můžeš stát i TY dobrým sousedem. Podpoř dostavbu komunitního centra Dobromysl, které se stane výchozím bodem pomoci lidem v naší komunitě. https://www.darujme.cz/projekt/1205668