Spolek Dobro-volně, který na Štětsku provozuje čtvrtým rokem dobrovolnické centrum, chce nyní rozšířit své služby. V městské tržnici ve Štětí si spolek pronajal prostory, které rekonstruuje pro Komunitní centrum.

Komunitní centrum se stane zázemím pro aktivní lidi, kteří si přejí trávit svůj čas smysluplně či se rozhodnou nezištně pomáhat druhým lidem nebo se chtějí rozvíjet v osobním a v profesním životě.

Spolek Dobro-volně je zapojen v rámci konsorcia šesti organizací Rady dobrovolnických center do projektu „Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad” podpořeném programem Erasmus+. Pro získání inspirace a nových zkušeností absolvovaly předsedkyně Dobro-volně Věra Andrtová a další dvě její kolegyně ze štětských sociálních služeb Gabriela Pilařová a Veronika Mášová společně týdenní kurz „Koučovacích technik” ve školícím centru Olde Vechte v Holandsku. Metody koučování napomáhají měnit myšlení či přístup klienta na jeho danou situaci. Proto má široké uplatnění u osob všech generací z různých oborů.

Prostřednictvím Komunitního centra dá spolek Dobro-volně příležitost i dalším dobrovolníkům, partnerům a svým příznivcům se vzdělávat a upevňovat si své znalosti a dovednosti. Za pomoci děvčat ze Svazu tělesně postižených Štětí, Mondi dobrovolníků a finanční podpory od Mondi Štětí, Města Štětí, Nadace Via, Nadace ČEZ, SčVK, a společnosti ČEPS a. s. může spolek připravit již část prostor vhodných pro pořádání besed a seminářů. První školení v Komunitním centru plánujeme na konci listopadu a veřejnosti se otevře 3. prosince s akcí „Slavnostní rozsvícení výlohy”.

VIDEO REPORTÁŽ o novém komunitním centru ZDE (Zdroj: Regionální televize Ústecka)

Pro získání inspirace a nových zkušeností absolvovaly předsedkyně Dobro-volně Věra Andrtová a další dvě její kolegyně ze štětských sociálních služeb Gabriela Pilařová a Veronika Mášová společně týdenní kurz „Koučovacích technik” ve školícím centru Olde Vechte v Holandsku.

Věra Andrtová, 2021

Zdroj: https://www.steti.cz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,356/Itemid,303/